O modlitbe – prezentácia Prezentáciu a metodický materiál pripravila sr. M. Faustína Zaťková, FDC. Vhodné pre deti, mládež a rodičov. Modlitba – prezentácia

O modlitbe – prezentácia
Liturgia – test Test pre deti 5. ročníka ZŠ pripravila sr. M. Timotea Šebeňová, FDC.

Liturgia – test

Sviatosť birmovania Pracovný list pre deti pripravila sr. M. Faustína Zaťková, FDC.

Sviatosť birmovania
Juniáles so svätými Pracovný list pre deti vypracovala sr. M. Faustína Zaťková, FDC. Na pracovný list Juniáles so svätými nadväzujú pracovné listy: sv. Anton Paduánsky, sv. Ján Krstiteľ, sv. Peter a Pavol.

Juniáles so svätými


Pracovný list pre deti na Turíce – slávnosť Zoslania Ducha Svätého Pripravila: sr. M. Faustína Zaťková, FDC

Turíce


Príbeh o Turíciach Podľa www.deti.vira.cz spracovala sr. M. Faustína Zaťková, FDC

Príbeh o Turíciach

Pracovný list pre deti na slávnosť Nanebovstúpenia Pána Pripravila: sr. M. Faustína Zaťková, FDC

Nanebovstúpenie Pána


Katechmizmové otázky pre deti, ktoré sa pripravujú k prijatiu sviatosti zmierenia a Eucharistie Podľa učebných osnov pre 3. ročník a Metodickej príručky „Cesta viery“ vypracovala sr. M. Faustína Zaťková, FDC. Tlačiť ako brožúru.

Otázky pre prvoprijímajúce deti

Sviatosť kňazstva Pracovný list pre deti pripravila sr. M. Faustína Zaťková, FDC.

Sviatosť kňazstva


Sviatosť Eucharistie Pracovný list pre deti pripravila sr. M. Faustína Zaťková, FDC.

Sviatosť Eucharistie


Sviatosť zmierenia Pracovný list pre deti pripravila sr. M. Faustína Zaťková, FDC.

Sviatosť zmierenia


Sviatosť krstu Pracovný list pre deti pripravila sr. M. Faustína Zaťková, FDC.

Sviatosť krstuSymboly v Biblii: Božie slovo Metodika a pracovný list: vhodný na stretko s birmovancami, mládežou… (od 15 rokov). Pripravila sr. M. Faustína Zaťková, podnet Renátka Zálehová a Daniel Pfeiffer.

Symboly v Biblii: Božie slovo


4. veľkonočná nedeľa „A“ – Nedeľa Dobrého Pastiera Pracovný list pre deti pripravila sr. M. Faustína Zaťková, FDC.

4. veľkonočná nedeľa „A“