Kontakt

Kongregácia Dcér Božskej Lásky na Slovensku

Halenárska 8

917 01 Trnava

tel.: 033 551 53 04

provincialatfdc@gmail.com

www.marianky.sk

Administrácia stránky:

sr. M. Faustína Zaťková, FDC

faustina@marianky.sk