29. apríl: sv. Katarína Sienská, panna a učiteľka Cirkvi, spolupatrónka Európy

29. apríl: sv. Katarína Sienská, panna a učiteľka Cirkvi, spolupatrónka Európy

Pracovný list pre deti pripravila sr. M. Faustína Zaťková, FDC.