„Príklad je ako pečať, ktorá zanecháva trvalé stopy v citlivých srdciach.“ (M. Františka)

Hra v kocke: Najsvätejšia Trojica a 6 hlavných právd

Hra v kocke: Najsvätejšia Trojica a 6 hlavných právd

Vytvorili JCLic. Matej Babčák a sr. M. Faustína Zaťková, FDC: