„Príklad je ako pečať, ktorá zanecháva trvalé stopy v citlivých srdciach.“ (M. Františka)