„Príklad je ako pečať, ktorá zanecháva trvalé stopy v citlivých srdciach.“ (M. Františka)

Jún

Jún

Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, slávnosť “A”

Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, slávnosť “B”

 Juniáles so svätými
1. Sv. Justín, mučeník
2. Sv. Marcelín a Peter, mučeníci
3. Sv. Karol Lwanga a spoločníci, mučeníci
4. Sv. Kvirín (Quirinius), biskup a mučeník
5. Sv. Bonifác, biskup a mučeník
6. Sv. Norbert, biskup
7. Sv. Róbert, opát
8. Sv. Medard, biskup
9. Sv. Efrém, diakon a učiteľ Cirkvi
10. Bl. Bohumil, biskup
11. Sv. Barnabáš, apoštol
12. Bl. Gašpar Bertoni, rehoľník
13. Sv. Anton Paduánsky, kňaz a učiteľ Cirkvi
14. Sv. Elizej, prorok
15. Sv. Vít, mučeník
16. Sv. Neit, mučeník
17. Sv. Alena, mučenica
18. Sv. Benon, biskup
19. Sv. Romuald, rehoľník
20. Sv. Valéria, mučenica
21. Sv. Alojz, rehoľník
22. Sv. Pavlín z Noly, biskup
23. Sv. Ján Fišer, biskup, a sv. Tomáš Mórus, mučeníci
24. Narodenie sv. Jána Krstiteľa, slávnosť
25. Sv. Olívia, panna a mučenica
26. Sv. Ján a Pavol, mučeníci
27. Sv. Ladislav, kráľ
28. Sv. Irenej, biskup a mučeník
29. Sv. Peter a Pavol, apoštoli
30. Sv. Melánia, mučenica