„Príklad je ako pečať, ktorá zanecháva trvalé stopy v citlivých srdciach.“ (M. Františka)

Kontakt

Kongregácia Dcér Božskej Lásky na Slovensku

Halenárska 8
917 01 Trnava

tel.: 033 551 53 04
provincialat@marianky.sk
www.marianky.sk

Naše dielo môžete podporiť finančne, zaslaním príspevku na číslo účtu: SK39 1100 0000 0026 6523 0002

Administrácia stránky:

sr. M. Faustína Zaťková, FDC
faustina@marianky.sk