„Príklad je ako pečať, ktorá zanecháva trvalé stopy v citlivých srdciach.“ (M. Františka)

November

November

1. Slávnosť všetkých svätých
2. Spomienka na všetkých, verných zosnulých
3. Sv. Martin de Porres, rehoľník | Sv. Hubert, biskup
4. Sv. Karol Boromejský, biskup
5. Sv. Imrich, knieža
6. Sv. Leonard z Limoges (Linhart z Noblatu), pustovník
7. Sv. Engelbert, arcibiskup a mučeník
8. Sv. Bohumír, biskup
9. Sv. Teodor, mučeník
10. Sv. Lev Veľký, pápež a učiteľ Cirkvi
11. Sv. Martin z Tours, biskup
12. Sv. Jozafát, biskup a mučeník
13. Sv. Stanislav Kostka, klerik
14. Sv. Mikuláš Tavelič a spoločníci, mučeníci
15. Sv. Albert Veľký, biskup a učiteľ Cirkvi
16. Sv. Gertrúda, panna a rehoľníčka
17. Sv. Alžbeta Uhorská, rehoľníčka
18. Sv. Odo z Cluny, opát
19. Sv. Mechtilda (Matilda), rehoľníčka a mystička
20. Sv. Félix, kňaz a zakladateľ rádu | bl. Anna Kolesárová, panna a mučenica
21. Obetovanie Panny Márie | Trnavská Panna Mária | Sv. Gelázius I., pápež
22. Sv. Cecília, panna a mučenica
23. Sv. Klement, pápež a mučeník
24. Sv. Emília de Vialar, zakladateľka rehole
25. Sv. Katarína Alexandrijská, panna a mučenica
26. Sv. Konrád, biskup
27. Sv. Amantius, biskup
28. Sv. Katarína Labouré, rehoľníčka
29. Sv. Saturnin, biskup a mučeník
30. Sv. Ondrej, apoštol