„Príklad je ako pečať, ktorá zanecháva trvalé stopy v citlivých srdciach.“ (M. Františka)

O projekte Katechéza FDC

Katechéza

„Príklad je ako pečať, ktorá zanecháva trvalé stopy v citlivých srdciach.“ (M. Františka Lechnerová, zakladateľka FDC)

Dcéry Božskej Lásky na Slovensku pracujú aj ako katechétky – učiteľky náboženstva a náboženskej výchovy na všetkých stupňoch a typoch škôl: od materských po stredné školy ako aj v špeciálnych školách.

Sestry – katechétky môžete stretnúť v týchto mestách Slovenska: Bratislava, Trnava, Prievidza, Košice a Michalovce.

Sestry sa deťom a mládeži venujú vo výchovno – vyučovacom procese ako aj v mimoškolskej činnosti. Podieľajú sa na farskej katechéze: príprava detí a mládeže k iniciačným sviatostiam, stretnutia s rodičmi týchto detí a mládeže, pripravujú rozličné duchovné akcie – duchovné obnovy, púte, duchovné cvičenia, akadémie, pobožnosti, adorácie ako aj výlety, letné tábory a iné aktivity vo farnosti zamerané na formovanie duchovného života.

Projekt Katechéza FDC vznikol na uverejňovanie katechetických materiálov, ktorých autorkami sú sestry Dcéry Božskej Lásky:

  • sr. M. Xavéria Mikulová, FDC
  • sr. M. Damiána Bagínová, FDC
  • sr. M. Faustína Zaťková, FDC
  • sr. M. Timotea Šebeňová, FDC
  • sr. M. Laura Bratkovičová, FDC

Použité fotografie: archív FDC, dp. Mgr. Ing. Michal Žiaran, internet.

Pri tvorbe materiálov spolupracovali a lektorovali:

  • ThLic. Vladislav Saniga
  • JCDr., ThDr. Miloš Kohútek, PhD.
  • JCLic. Matej Babčák

Katechetické materiály si môžete stiahnuť zadarmo. Ak by ste nás chceli podporiť, kontaktujte nás:

Kongregácia Dcér Božskej Lásky na Slovensku
Halenárska 8
917 01 Trnava

Tel.: 033 551 53 04

provincialat@marianky.sk

Naše dielo môžete podporiť finančne, zaslaním príspevku na číslo účtu: SK39 1100 0000 0026 6523 0002.