„Príklad je ako pečať, ktorá zanecháva trvalé stopy v citlivých srdciach.“ (M. Františka)

Okresné kolo Biblickej olympiády

KOŠICE – V stredu 20. marca 2019 prebehlo okresné kolo biblickej olympiády základných škôl v CVČ Domino v Košiciach. Do súťaže, ktorej cieľom je spoznávanie Sv. Písma, sa zapojili deti, ktoré súťažili v piatich súťažných kolách. V úlohách odpovedali na otázky, lúštili tajničku, spoznávali obrázky či vytvárali dialógy na základe vopred naštudovaných textov z Knihy Rút, Prvej knihy Kráľov a z Evanjelia podľa Matúša. Bolo fascinujúce vidieť nielen záujem detí o súťaživosť, ale predovšetkým vidieť obrovský záujem o čítanie a poznávanie Božieho Slova. Veľká vďaka patrí v prvom rade rodičom, učiteľom a katechétom, že budujú v deťoch lásku k Písmu, ale aj tiež všetkým deťom za ich účasť a vedomosti. Veľká vďaka patrí aj organizátorom a porotám z radov kňazov i laikov. (spracované podľa ke.arcidieceza.sk)

Do súťaže sa zapojili aj žiaci Základnej školy na Gemerskej ulici a študenti z osemročného gymnázia na Alejovej ulici, ktoré pripravila sr. M. Faustína Zaťková, FDC.

Vo štvrtok 21. marca 2019 súťažili v tej istej súťaži stredné školy. Študenti zo Strednej odbornej školy na Ostrovského ulici pod vedením sr. M. Hieronymy Panocovej, FDC obsadili 2. miesto a študenti z Gymnázia na Alejovej ulici obhájili 1. miesto.