„Príklad je ako pečať, ktorá zanecháva trvalé stopy v citlivých srdciach.“ (M. Františka)

September

September

1. Sv. Egídius, pustovník
2. Sv. Ingrida, zakladateľka kláštora
3. Sv. Gregor I. Veľký, pápež a učiteľ Cirkvi
4. Sv. Rozália, panna a pustovníčka | Sv. Ida
5. Sv. Terézia z Kalkaty, rehoľníčka
6. Sv. Zachariáš, prorok |sv. Mansvét, biskup
7. Sv. košickí mučeníci – Sv. Melichar Grodziecki SJ, sv. Štefan Pongrác SJ a sv. Marek Križin, kanonik | sv. Regína, mučenica
8. Narodenie Panny Márie
9. Sv. Peter Klaver, kňaz | sv. Gorgonius, mučeník
10. Sv. Mikuláš Tolentínsky, kňaz a rehoľník
11. Sv. Emilián, biskup | Sv. Móric (Maurícius), mučeník, a spoločníci
12. Meno Panny Márie
13. Sv. Ján Zlatoústy, biskup a učiteľ Cirkvi | sv. Julián, kňaz a mučeník
14. Povýšenie sv. Kríža, sviatok | Sv. Ľudmila, mučenica
15. Sedembolestná Panna Mária, patrónka Slovenska
16. Sv. Kornel, pápež a mučeník, a sv. Cyprián, biskup a mučeník
17. Sv. Róbert Bellarmín, biskup a učiteľ Cirkvi | Sv. Hildegarda z Bingenu, opátka a mystička, Učiteľka Cirkvi
18. Sv. Jozef Kupertínsky |sv. Viktor III., pápež | Sv. Eugen, biskup
19. Sv. Január, biskup a mučeník
20. Sv. Andrej, kňaz, a Pavol, kórejskí mučeníci
21. Sv. Matúš, apoštol a evanjelista
22. Sv. Emerám, biskup a mučeník
23. Sv. Línius, pápež; | Sv. Pio z Pietrelciny, rehoľník 
24. Sv. Bystrík, biskup a mučeník
25. Sv. Kleopas | Bl. Vladislav, kňaz a rehoľník
26. Sv. Kozma a Damián, mučeníci
27. Sv. Vincent de Paul, kňaz
28. Sv. Václav, knieža a mučeník | sv. Vavrinec Ruiz a spoločníci, mučeníci
29. Sv. Michal, Gabriel a Rafael, archanjeli
30. Sv. Hieronym, kňaz a učiteľ Cirkvi