„Príklad je ako pečať, ktorá zanecháva trvalé stopy v citlivých srdciach.“ (M. Františka)

Verím v Boha – vystrihovačka

Verím v Boha – vystrihovačka

Vhodné pre 2. a 3. roč. základných škol.

Rozsah: 2 vyučovacie hodiny

Postup:

  1. Vytlačiť si obrázky jednostranne (napr. na už použitý papier z druhej strany – šetríme prírodou)
  2. Deti obrázky vystrihnú
  3. doplnia chýbajúci text za pomoci učiteľa alebo modlitebnej knižky
  4. obrázky vyfarbia
  5. na hrubší papier alebo do zošita podľa poradia nalepia

Prebraté z https://www.amiguinhosdedeus.com/2015/07/oracao-do-creio-desenho-para-colorir.html

VERIM_V_BOHA_2_3ZS